Vision of the future! Contact me at maria.lindqvist@finlandiabiosciences.com
and share with me your vision of the future! All high school students share with me your vision how you plan to do stuff now that new plans for ppl who have become 18 has been revealed!
Do you believe your local sources can give you the benefits needed now that they changed the stuff ppl can get in school after they have become 18?
Rotary? Lions?
Other local foundations?
Do you believe svenska kulturfonden could be part of the solution for high school students that have become 18?

Spinoff from Karolinska Institute


Finlandiabiosciences uppstod pga mindervärdeskomplex är en folksjukdom i Sverige samt i Finland!

Den uppstod pga Finland låtsas vara ett Land när den egentligen består av en gäng opportunister som saknar samvete!

Den uppstod pga vi står för kunskap och hållbarhet!

Maria Lindqvist,PhD

Mindervärdeskomplex är en folksjukdom i Sverige och Finland

Patienter i Sverige och Finland bemöts av läkare som tillhör ett system som består av en gäng opportunister samt korrupt mafia människor som har mindervärdeskomplex! De till och med tuttar eld på folks hus för att stjäla folks hårda arbete!

https://mau.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1698447&dswid=6994

Pre-planning 2019
Active since 2022

Så här skrev jag 2019 
när jag planerade Finlandiabiosciences!

2022 bestämde jag mig och skapa en ny farmakologi utbildning! Ni kan snart här se en ny kurs baserat på Rang and Dale men med nya kunskaper! 
Stor avundsjuka från Uppsala Universitet och Åbo Akademi när jag berättade om mina planer och en avundsjuk engelsman startade en ny farmakologi utbildning vid UU som jag bevittnade december 2023 och kunde konstatera att den där engelsmannen har "stulit" pengar från UU och svenska staten för att starta en "urvattnad" utbildning!


Kromosomal fragmentering

Koromosom kunskap är av stor betydelse när det gäller ärftliga sjukdomar. 

Nyligen har man visat att varje kromosom regleras på sitt sätt.


Study finds that different chromosomes have separate
end-specific telomere-length distributions.


https://www.sciencedaily.com/releases/2024/04/240411165853.htm

Barncancer!
En nordisk helhetsbegrepp!

Har ni hört talas om EMT? EMT är av stor betydelse för att cancer sprider sig! Kort beskrivning E-cadhering blir N-cadherin! Någonting jag beskrev under min doktorandtid men måste kämpa för så att min handledare fattade vad som är äkta och vad som endast påstås i gamla kursböcker! Jag måste kämpa för att jag var kvinna! Min handledare tålde inte "smarta" människor!

Glioblastoma daily!

Veli Matti Pussinen lämnade oss hösten 2023!

Han var en smart 6L student som borde ha blivit Finlands statsminister! 

Han hade ett samvete i motsats till Petteri Orpo som totalt saknar samvete! 


I hans minne Glioblastoma Daily!

Mommo berättar
Grandma's stories

My grandma has always told me stories! I will share her stories so you get local information from someone who was born 1922

We have noticed that youtube manipulates view number!
Våra observationer har förvissat oss om att Youtube manipulerar "viewnumber"
Vi vill därför skapa Europefy som är en youtube fri från manipulation!
We therefore want to create Europefy that is a youtube free from manipulation

https://www.youtube.com/watch?v=iWhiszB8ucg

Denmark is a tragic country that suffers from severe mental illness!
Kim Wall was murdered by mentally ill Peter Madsen! We therefore suggest we co-create! Because mental health in scandinavia suffers from severe autism!

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/polisman-sparade-bild-pa-kim-walls-kroppsdel-doms-av-dansk-domstol

Contact